oesterhurup logo s

Øster Hurup Kirke 2021 - En del af det gode liv!

Øster Hurup kirke og kirkegård er ”Grøn Kirke”. Der har været fokus på energi – og miljøforbedringer i 21 år. Der bliver klippet græs på de store arealer med bioklip, alt affald sorteres. Al gødning er biologisk -endog afrensning af kirketaget.

I år er der lavet en rabat af markblomster langs kirkegårdens østside. Alle blomster og træer fremmer insektlivet og biodiversiteten. Næste år vil der blive etableret en masse stærekasser, så fuglene kan fornøje sig med gåsebillerne i græsset.

OHurup folder 2021 3

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag ligesom mange turister gerne besøger den lokale kirke. Derfor er Øster Hurup Kirke en del af »Vejkirker og andre åbne kirker«. Det betyder, at kirken er åben for besøgende udover ved gudstjenester og lignende. Fra april til november er kirken åben alle dage og fra december til marts efter aftale.

OHurup folder 2021 4
OHurup folder 2021 5

Kirken blev kalket i marts 2019. Det viste sig imidlertid at kalken, grubekalk som anbefalet, faldt ned i store flager umiddelbart efter optørring. Menighedsrådet måtte kontakte Nationalmuseets kalkningstjeneste om
rådgivning. Kirken er bygget i 1900 og er derfor pudset indvendig med cement og oprindeligt frem til 1940 malet med limfarver. Siden 1940 er kirken blevet kalket hvid.

Gå Fadervor:
I foråret 2021 blev Fadervor malet på flisegangen ved kirken. Alle der besøger Øster Hurup Kirke, kan nu gå et Fadervor fra den store låge ved parkeringspladsen op til kirkedøren.

Nationalmuseet forklarede at vi nu havde nået mætningspunktet for, hvor mange lag kalk væggene kunne bære oven på limfarven. Det var derfor nødvendigt at rense alle kirkens vægflader fuldstændig af.

Når det var sket skulle der males/ kalkes med 3 forskellige produkter i 3 prøvefelter, der skulle sidde en hel fyringssæson, for at afgøre holdbarheden. Herefter kunne kirken endelig gøres færdig.

Kirkegården:
Der er igennem en længere årrække siden 2000 bevilget midler til at omlægge kirkegården. Nu i år 2021 er vi endelig kommet igennem hele kirkegården. Omlægning er nødvendig, da mange gravsteder bliver nedlagt, og der bliver store tomme områder. Vores graver har selv klaret hele omlægningen. Flytning af gravstene, nyetablering af hække og græs, samt anlægning af nye bede med buske, stauder, georginer og frugttræer.

Vi fik af Provsti og Stift lov til at udvide vores indgangsområde i kirken ved at sammenlægge gang og præsteværelse, nu vi var i gang med nedbrydning. Der blev lagt en bærende bjælke over skillerummet og på gulvet blev lagt fliser. Indgangspartiet står nu sammenhængende og smukt med rummelighed, så folk kan komme forbi hinanden.

Som man kan forstille sig, har det været en stor omgang. Flytning af alt indvendigt inventar, nedlukning af kirken i flere perioder, mange håndværkere og møder med arkitekt.

Heldigvis har Provsti og Stift bevilget økonomien og samarbejdet med arkitekt og håndværkere har været upåklageligt, desuden har Als menighedsråd og personale velvilligt stillet deres kirke til rådighed i lukningsperioder. Vi havde tidligere fået bevilget nye røde hynder og knæfald, som vi ventede med at bestille til kirken stod flot og færdig. 

Kapel og Graverfaciliteter:
Fra september til november 2019 renoverede vi vores kapel og graverbygning. Kapellet skulle fungere som kølerum, men fungerede
ikke efter hensigten, da der blev skabt store fugtskjolder. Disse skjolder var tidligere forsøgt afhjulpet med troldtekt plader uden virkning. Kapellet blev isoleret med letbeton plader og istandsat så det nu fungerer optimalt. 

Samtidig blev der etableret et handicaptoilet. Dette optog en del af graverens værkstedsplads, som derfor blev udvidet med et skur langs vest siden af den eksisterende bygning. Graverens kontor faciliteter blev moderniseret og skabsplads blev udvidet. Endelig blev der i forbindelse med ny fliselægning etableret en udskilningsbrønd til vask af maskiner.